Advokatinkasso

“Når din kunde ikke betaler regningen”

Når din kunde løber fra regningen, kan vi hjælpe med at drive pengene ind via vores advokatinkasso. Vi er autoriseret RKI partner.

Ansættelsesret

“Vi kender reglerne og faldgruberne”

Vi rådgiver om ansættelsesretlige forhold, udarbejder ansættelseskontrakter og direktørkontrakter og bistår med at løse alle tænkelige tvister med medarbejdere. Vær blandt andet opmærksom på de nye regler på området.

Du kommer virkelig langt med en god kontrakt og vores resultatorienterede ”take”, når konflikten opstår.

Ejeraftale

“Den vigtigste aftale mellem selskabets ejere”

En ejeraftale mellem selskabets ejere er ejernes vigtigste grundkontrakt. Vi hjælper med at udarbejde ejeraftalen og rådgiver om de relevante forhold i forbindelse hermed.

Entrepriseret

“Vi har stor erfaring med entrepriser”

Vi håndterer entrepriseretlige forhold fra udarbejdelse af entreprisekontrakter til løsning af tvister mellem parterne med fokus på den hurtige, enkle og hensigtsmæssige løsning.

Du kommer virkelig langt med en god kontrakt og vores resultatorienterede ”take”, når konflikten opstår.

Erhvervslejeret

“Vi kender reglerne og faldgruberne”

Vi udarbejder erhvervslejekontrakter og bistår med at løse alle tænkelige tvister i erhvervslejeforhold mellem udlejer og lejer.

Kontrakter

“Vi har stor erfaring med kontrakter”

Vi rådgiver om kontrakter i erhvervslivets sædvanlige forhold samt udarbejder og justerer disse på plads og håndterer tvister i forbindelse hermed.

Køb og salg af investeringsejendomme

“Kontraktgrundlaget er det vigtigste parameter”

Vi rådgiver om såvel køb som salg af erhvervsejendomme såsom boligudlejningsejendomme, kontorejendomme og industriejendomme. Vi kan hjælpe dig i hele processen fra de indledende forhandlinger til due diligence og udarbejdelse af købsaftalen samt gennemførelsen af handlen og rådgivning om de finansieringsmæssige forhold.

Vi rådgiver og håndterer også den juridiske vinkel af de planmæssige regler på området.

Vi rådgiver også om de lejeretlige og erhvervslejeretlige regler på området og bistår med at udarbejde lejekontrakter og løse tvister.

Insolvens og rekonstruktion

“Når virksomheden er blevet nødlidende”

Er din virksomhed blevet nødlidende, kan vi rådgive om omstrukturering og overdragelse af virksomhedens aktiviteter. Jo tidligere du kontakter os i processen, jo bedre kan vi hjælpe dig.

De fleste virksomheder kan få nyt liv i en ny konstruktion med vores omfattende erfaring og kendskab til alle reglerne på området.

Køb og salg af virksomhed

“Kontraktgrundlaget er det vigtigste parameter”

Vi bistår i forbindelse med køb og salg af virksomhed. Vi rådgiver om processen fra start til slut, assisterer i forhandlingerne samt varetager udarbejdelse af de nødvendige kontrakter.

Selskabsret

“Vi rådgiver om alle selskabsretlige forhold”

Vi bistår med rådgivning inden for en bred vifte af selskabsretlige forhold. Vi rådgiver om valg af virksomhedsform i opstartsfasen. Vi tager os af stiftelsen af selskaber og senere vedtægtsændringer inden for de forskellige selskabstyper. Vi bistår, når virksomheden skal omdannes m.v.

Omstrukturering og generationsskifte

“Den vigtige rådgivning, når store valg skal træffes”

Vi rådgiver om omstrukturering og generationsskifte og hjælper dig med at få en god og hensigtsmæssig løsning. Vi hjælper også med rådgivning og kontrakter, når man skal indtræde eller udtræde som ejer.

Vi har et stærkt netværk af samarbejdspartnere inden for skatteret og revision, som ofte bistår i disse sager.

Restaurationsvirksomhed

“De vigtige aftaler”

Vi rådgiver inden for alle vinkler af restaurationsbranchen. Vi tager os af rådgivning om og udarbejdelse af kontrakter om etablering af restaurant, café og madmarked m.v. samt alle tilhørende servicekontrakter inden for området herunder ansøgning om alkoholbevilling. Vi hjælper ved køb og salg af restaurationsvirksomhed, panteretlige forhold m.v.

Advokatinkasso

“Når din kunde ikke betaler regningen”

Når din kunde løber fra regningen, kan vi hjælpe med at drive pengene ind via vores advokatinkasso. Vi er autoriseret RKI partner.

Ansættelsesret

“Vi kender reglerne og faldgruberne”

Vi rådgiver om ansættelsesretlige forhold, udarbejder ansættelseskontrakter og direktørkontrakter og bistår med at løse alle tænkelige tvister med medarbejdere. Vær blandt andet opmærksom på de nye regler på området.

Du kommer virkelig langt med en god kontrakt og vores resultatorienterede ”take”, når konflikten opstår.

Ejeraftale

“Den vigtigste aftale mellem selskabets ejere”

En ejeraftale mellem selskabets ejere er ejernes vigtigste grundkontrakt. Vi hjælper med at udarbejde ejeraftalen og rådgiver om de relevante forhold i forbindelse hermed.

Entrepriseret

“Vi har stor erfaring med entrepriser”

Vi håndterer entrepriseretlige forhold fra udarbejdelse af entreprisekontrakter til løsning af tvister mellem parterne med fokus på den hurtige, enkle og hensigtsmæssige løsning.

Du kommer virkelig langt med en god kontrakt og vores resultatorienterede ”take”, når konflikten opstår.

Erhvervslejeret

“Vi kender reglerne og faldgruberne”

Vi udarbejder erhvervslejekontrakter og bistår med at løse alle tænkelige tvister i erhvervslejeforhold mellem udlejer og lejer.

Kontrakter

“Vi har stor erfaring med kontrakter”

Vi rådgiver om kontrakter i erhvervslivets sædvanlige forhold samt udarbejder og justerer disse på plads og håndterer tvister i forbindelse hermed.

Køb og salg af investeringsejendomme

“Kontraktgrundlaget er det vigtigste parameter”

Vi rådgiver om såvel køb som salg af erhvervsejendomme såsom boligudlejningsejendomme, kontorejendomme og industriejendomme. Vi kan hjælpe dig i hele processen fra de indledende forhandlinger til due diligence og udarbejdelse af købsaftalen samt gennemførelsen af handlen og rådgivning om de finansieringsmæssige forhold.

Vi rådgiver og håndterer også den juridiske vinkel af de planmæssige regler på området.

Vi rådgiver også om de lejeretlige og erhvervslejeretlige regler på området og bistår med at udarbejde lejekontrakter og løse tvister.

Insolvens og rekonstruktion

“Når virksomheden er blevet nødlidende”

Er din virksomhed blevet nødlidende, kan vi rådgive om omstrukturering og overdragelse af virksomhedens aktiviteter. Jo tidligere du kontakter os i processen, jo bedre kan vi hjælpe dig.

De fleste virksomheder kan få nyt liv i en ny konstruktion med vores omfattende erfaring og kendskab til alle reglerne på området.

Køb og salg af virksomhed

“Kontraktgrundlaget er det vigtigste parameter”

Vi bistår i forbindelse med køb og salg af virksomhed. Vi rådgiver om processen fra start til slut, assisterer i forhandlingerne samt varetager udarbejdelse af de nødvendige kontrakter.

Selskabsret

“Vi rådgiver om alle selskabsretlige forhold”

Vi bistår med rådgivning inden for en bred vifte af selskabsretlige forhold. Vi rådgiver om valg af virksomhedsform i opstartsfasen. Vi tager os af stiftelsen af selskaber og senere vedtægtsændringer inden for de forskellige selskabstyper. Vi bistår, når virksomheden skal omdannes m.v.

Omstrukturering og generationsskifte

“Den vigtige rådgivning, når store valg skal træffes”

Vi rådgiver om omstrukturering og generationsskifte og hjælper dig med at få en god og hensigtsmæssig løsning. Vi hjælper også med rådgivning og kontrakter, når man skal indtræde eller udtræde som ejer.

Vi har et stærkt netværk af samarbejdspartnere inden for skatteret og revision, som ofte bistår i disse sager.

Restaurationsvirksomhed

“De vigtige aftaler”

Vi rådgiver inden for alle vinkler af restaurationsbranchen. Vi tager os af rådgivning om og udarbejdelse af kontrakter om etablering af restaurant, café og madmarked m.v. samt alle tilhørende servicekontrakter inden for området herunder ansøgning om alkoholbevilling. Vi hjælper ved køb og salg af restaurationsvirksomhed, panteretlige forhold m.v.

Kontakt os allerede idag....